Memorandumul Darabani 100

Cu prilejul sărbătorii Centenarului,
oamenii de cultură dărăbăneni aderă la textul și propunerile acestui MEMORANDUM,
pe care îl înaintează comunității și administrației locale spre susținere și asumare.

DARABANI 100
MEMORANDUM PENTRU SĂRBĂTORIREA CENTENARULUI

Iubiți dărăbăneni,

La 100 de ani de la 1 decembrie 1918, se cuvine să onorăm și noi, în cel mai nordic oraș al României, memoria acestui moment de referință în istoria noastră.

De atunci și până astăzi Darabaniul a trecut, la fel ca întreaga țară, printr-un lung șir de suișuri și coborâșuri, de drame și bucurii. La finalul acestui veac, a venit clipa să ne aducem propria contribuție la clădirea unei moșteniri culturale pentru generațiile care vor urma. Putem face asta trecând de la retorica unității la practica lucrului împreună, trecând de la vorbe la fapte.

Cultura este un liant esențial pentru comunitate. Ea are puterea de a aduce împreună oameni din categorii sociale diferite, din spații geografice diferite, ba chiar și din perioade istorice diferite. Cultura este spiritul comunității și se cuvine să ne îngrijim de ea întocmai cum ne îngrijim, prin activitatea administrativă, de trupul orașului. În economia orașelor moderne vitalitatea culturală nu este doar o garanție a stabilității lor identitare, ci și un indicator al calității vieții locuitorilor lor. De aceea, vedem în Centenar prilejul și îndatorirea de a cugeta la cum putem privi și la Darabani cultura ca pe o forță creatoare, transformatoare pentru oraș.

Pulsul cultural al Darabanilor a fost, de-a lungul acestui secol, neregulat. Din multitudinea de instituții, publicații și activități culturale născute în localitate în ultima sută de ani, una singură, Biblioteca, a reușit să treacă testul timpului. Celelalte au jucat, fără excepție, roluri scurte în istoria orașului. Aceasta s-a întâmplat nu din lipsă de importanță, ci din lipsă de susținere administrativă.

În 1924 se înființau în localitatea noastră Ateneul Popular și Biblioteca Publică. Aceasta din urmă funcționează și astăzi, însă Ateneul, desființat în timpul celui de Al Doilea Război Mondial și reluat apoi, sub diferite forme, în timpul comunismului, nu mai există de facto în zilele noastre, deși Casa de Cultură „Theodor Balș” este proaspăt renovată. În 1931 lua naștere prima revistă culturală a orașului, „Haschachar”, editată de comunitatea evreiască, însă numai un număr a văzut lumina tiparului. În 1968 se năștea la Darabani o nouă revistă de cultură, „Hyperion”, iar aceasta a funcționat vreme de numai trei ani. În 1975 începeau activitățile cenaclului „Nicolae Labiș”, redenumit mai târziu „Corneliu Popel”. Cenaclul a funcționat, la rându-i, numai trei ani. Dintre inițiativele de dată recentă, consemnăm înființarea, în anul 2003, a Muzeului „Leon Dănăilă” și a publicațiilor online Darabani.org – magazin cultural și istoric creat în 2008, și Dărăbăneni.ro – site de știri fondat în 2010. În 2008 se năștea publicația lunară „Mesager”, care a funcționat, nu fără întreruperi, doar până în 2014. În același an orașul își adopta noua stemă și tot atunci lua ființă festivalul Zilele Nordului, un catalizator de vitalitate culturală și de noi proiecte în regiune: Muzeul Nordului, înființat chiar la prima ediție, competiția de ciclism Maratonul Nordului și seria de conferințe și ateliere Întâlnirile Nordului.

Este în puterea noastră, ba chiar în responsabilitatea noastră, să reînviem această moștenire culturală și să o creștem, după puteri, pentru cei de după noi. În acest fel, prin cultură vom întinde o punte între trecut și viitor, între rădăcinile noastre și ceea ce va fi Darabaniul peste ani.

Investind în cultură, nu neapărat cu mai mari eforturi financiare, ci cu mai multă grijă, ne vom asigura de păstrarea spiritualității noastre și de vitalitatea culturală despre care am amintit mai sus, esențială unui trai de calitate. Investind în cultură, nu neapărat prin alocarea de bugete mai mari, ci acționând mai strategic decât în prezent, putem, de asemenea, contribui în mod direct și la dezvoltarea economică a orașului. Turismul cultural, turismul religios, patrimoniul cultural material și imaterial, evenimentele culturale și educaționale, industriile culturale și creative – acestea sunt numai câteva dintre formele prin care cultura acționează în lumea de astăzi atât ca un factor de transformare socială, cât și ca un catalizator al dezvoltării economice.

Fiind așezat pe colțul celor trei frontiere, între România, Ucraina și Republica Moldova, orașul Darabani poate și trebuie să fie privit drept centrul geografic al unei regiuni cu un enorm potențial turistic și cultural: Botoșani – Suceava – Iași – Cernăuți – Chișinău. Dintr-o altă perspectivă, Darabaniul poate și trebuie să fie privit ca un centru educațional în regiunea restrânsă: tinerii din zonă, născuți în Darabani sau mutați aici, fie și temporar, pentru a studia la Școala „Leon Dănăilă” sau la Liceul „Dimitrie Cantemir”, sunt o resursă de neprețuit, poate cea mai mare, de care dispune orașul nostru. Angrenarea lor într-un număr crescut de activități culturale și educaționale de calitate poate fi garanția unui viitor mai bun pentru toți dărăbănenii.

Centenarul va fi, pentru Darabani și pentru întreaga țară, un an al ceremoniilor, cuvenite și binevenite. Însă, dincolo de bucuria celebrărilor, Centenarul ne aduce și o datorie față de viitor, un prilej de a ne îngriji de moștenirea culturală pe care o vom lăsa celor de după noi.

În lumina acestor considerații, pentru a celebra Centenarul în spiritul respectului față de valorile țării, tratând această sărbătoare cu răspundere pentru buna cheltuire a banului public și cu simțul datoriei de a păstra și întări moștenirea culturală a Darabanilor pentru generațiile de după noi, propunem:

 1. Reînființarea Ateneului Darabani, o instituție aflată în subordinea Consiliului Local, cu personalitate juridică și cu capacitatea financiară și managerială de a administra instituțiile culturale informale care funcționează astăzi în orașul nostru;
 2. Crearea Casei Tinerilor, la etajul Casei de Cultură „Theodor Balș”, un spațiu care să încurajeze și susțină inițiativa civică în oraș și care să poată găzdui activități de educație non-formală și întâlniri de lucru ale grupurilor de inițiativă locală care dezvoltă proiecte comunitare, educaționale și culturale în oraș;
 3. Derularea programului Darabani 100, o serie de activități care angrenează întreaga comunitate de-a lungul anului, contribuind la creșterea vitalității culturale a orașului și deschizând posibilitatea dezvoltării la Darabani a mai multor evenimente de tradiție.

Considerăm că aceste inițiative ar aduce beneficii substanțiale comunității locale:

 1. Sustenabilitate. Bugetul și energia financiară investite în acțiunile dedicate Centenarului ar produce rezultate utilizabile pe termen lung: crearea unui spațiu de lucru pentru inițiativele comunitare și sociale din oraș, dezvoltarea unor evenimente de tradiție și înființarea unei instituții culturale capabile să le administreze pe termen lung.
 2. Participare. Cooptarea comunității locale și a diasporei în decizii legate de viața orașului ar crește nu doar profesionalismul și caracterul novator al acțiunilor derulate în programul dedicat Centenarului, ci și sentimentul de bună comuniune în oraș.
 3. Vizibilitate. Un program coerent dedicat Centenarului creează premisele unei fructificări mediatice eficiente a acțiunilor cuprinse în program, precum și posibilitatea de a planifica, pentru buna promovare a acestora, parteneriate media și strategice eficiente.
 4. Finanțare. Finanțarea manifestărilor dedicate Centenarului constituie o prioritate a fondurilor culturale nerambursabile pentru anul 2018, care ar putea fi astfel accesate și de către Primăria Darabani, în mod direct sau în parteneriat cu alte instituții sau organizații.

Punctăm mai jos câteva detalii cu privire la cele trei inițiative pe care le propunem.

Reînființarea Ateneului

Ateneul poate fi înființat ca serviciu public de cultură sau ca așezământ cultural, în baza legilor care reglementează aceste tipuri de instituții. Prin crearea câtorva noi locuri de muncă în cadrul Ateneului sau prin relocarea sau detașarea în această nouă instituție a unor angajați ai Primăriei Darabani se poate acoperi necesarul de resurse umane pentru buna gestionare a activităților Ateneului.

Ateneul, continuator al instituției înființate în 1924, ar grupa sub un management comun și eficient Casa de Cultură „Theodor Balș” și Muzeul Nordului. Se poate, de asemenea, discuta despre oportunitatea de a reuni sub aceeași umbrelă a Ateneului și alte instituții sau inițiative instituționale locale precum Biblioteca Orășenească sau Școala Sătească de Stat (care s-ar cuveni a fi reconstruită ca secție de Istorie a Învățământului în cadrul Muzeului Nordului).

Ateneul Darabani ar administra în mod direct, prin angajații săi și prin bugetul alocat de Consiliul Local, agenda culturală a orașului, care în acest moment există mai mult pe hârtie decât în realitate. Pe hârtie, această agendă („Planul de activități culturale” aprobat de Consiliul Local în fiecare an) este una solidă și numără 34 de manifestări planificate pentru 2017. Pentru ca ea să poată fi și pusă în practică, dar și pentru a putea fi îmbogățită an de an, este nevoie de o instituție mandatată formal să o administreze. Această instituție poate fi Ateneul Darabani, reînființat cu prilejul Centenarului.

Crearea Casei Tinerilor

În ultimii ani, mai multe ONG-uri și grupuri de inițiativă locale au fost formate la Darabani pentru a dezvolta proiecte comunitare, educaționale și culturale. Dintre acestea, le amintim acum numai pe cele mai active: Consiliul Școlar al Elevilor, Asociația Prietenii Basarabiei, Bucovinei și Ținutului Herța și Asociația Nord. Aceste grupuri de inițiativă au completat peisajul socio-cultural al orașului, alăturându-se inițiativelor consacrate ale Școlii „Leon Dănăilă” și ale Liceului „Dimitrie Cantemir”: cercuri și cluburi tematice, echipe înscrise în competiții sportive și profesionale, proiecte sociale.

În urma consultărilor avute cu reprezentanți ai școlilor și ai tinerilor din oraș, s-a constatat că principala nevoie identificată de aceștia este un spațiu funcțional care să poată găzdui activitățile extra-curriculare și de educație non-formală pentru tineri. Un asemenea spațiu are nevoie de dotări minimale (birouri, calculatoare cu acces la internet, un videoproiector, sală de ședințe și de training) și ar putea fi amenajat la etajul Casei de Cultură „Theodor Balș”.

Casa Tinerilor ar fi deschisă tuturor grupurilor de inițiativă și ONG-urilor locale care derulează activități educaționale, comunitare sau culturale în oraș, oferindu-le un loc de întâlnire pentru cursuri, ședințe și întâlniri de lucru. A sprijini în acest fel activitățile voluntare ale tinerilor și ale societății civile în formare în Darabani este pentru Primărie nu numai o responsabilitate care decurge din rolurile de bază ale instituției, ci și o oportunitate care, fructificată, va aduce numeroase beneficii orașului: creșterea spiritului civic și întreprinzător al tinerilor, mai multe activități, deci mai multă vitalitate culturală în oraș, mai bune rezultate la nivel social, cultural și economic.

Derularea manifestărilor „Darabani 100”

Orașul Darabani își asumă an de an, în Consiliul Local, un „Plan al activităților culturale” care este bine întocmit, însă care nu este, de obicei, implementat decât în mică parte. Pentru anul 2018, acest calendar poate fi dedicat integral sau parțial Centenarului și poate fi implementat de către nou-înființatul Ateneu Dărăbănean, cu sprijinul ONG-urilor și grupurilor de inițiativă locale active în Darabani.

De asemenea, semnatarii acestui Memorandum se pun la dispoziția Primăriei Darabani pentru a sprijini, ca sfătuitori, ca participanți și în alte forme, planificarea detaliată și punerea în practică a serie de manifestări dedicate Centenarului. Propunem ca această serie să poarte numele de „Darabani 100”, pentru a ne alinia la nivel local cu inițiativa Ministerului Culturii și Identității Naționale, care a instituit un program aniversar național dedicat Centenarului: „România 100”.

Seria de manifestări „Darabani 100” ar putea cuprinde, minimal, cinci activități pe parcursul anului 2018, după cum urmează: activități de mai mică anvergură (simpozioane, ceremonii) în trimestrele I și III și activități de mai mare anvergură (simpozioane, ceremonii, publicații aniversare, spectacole) în trimestrele II și IV. Astfel, programul „Darabani 100” ar cuprinde Ziua Unirii Principatelor (24 ianuarie), Ziua Unirii Basarabiei cu România (27 martie), Ziua Orașului Darabani (21 iunie), Ziua Recunoștinței față de Seniori (premierea Seniorilor Cetății, 30 septembrie) și Ziua Națională (1 decembrie).

Vă invităm, stimați concetățeni, să reflectăm împreună la cum vom putea transforma sărbătoarea Centenarului într-un moment transformator pentru comunitatea noastră. El ne poate aduce împreună pentru o nouă unire, dărăbăneană: cei de acasă și cei de departe, împreună, pot semna în anul care vine un nou început al colaborării pentru binele comunității, iar cei de după noi își vor putea aminti cum în 2018 am fondat împreună o instituție și un program care păstrează și îmbogățesc moștenirea culturală a Darabaniului.

Invităm alături de noi pe dărăbăneni, să susțină acest Memorandum cu propriile semnături și să contribuie fiecare la dezvoltarea programului Darabani 100, propus de documentul de față.

De asemenea, vă invităm, stimate domnule Primar, stimate domnule Viceprimar și stimați consilieri locali ai orașului Darabani, să primiți acest Memorandum ca pe o invitație la colaborare și să îl transformați într-un proiect de hotărâre care să fie asumat prin vot de către întreg Consiliul Local al Orașului Darabani.

 

Cu dragoste și cu încredere în Darabani,

 • Ștefan Teișanu, Președinte al Asociației Nord, Director al Centrului Cultural Clujean, Inițiator al Memorandumului
 • Leon Dănăilă, Neurochirurg, Membru al Academiei Române, Senator în Parlamentul României
 • Gheorghe Cliveti, Istoric, Profesor al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
 • Victor Teișanu, Membru al Uniunii Scriitorilor, Custode al Muzeului „Leon Dănăilă”
 • Dorin Dobrincu, Istoric, Institutul de Istorie A.D. Xenopol
 • Costel Lupașcu, Jurist, Deputat în Parlamentul României
 • Preot Constantin Pânzariu, Protopop
 • Alin Prisecaru, Director al Liceului „Dimitrie Cantemir”
 • Angelica Crețu, Director al Școlii Gimnaziale „Leon Dănăilă”
 • Vasile Dascălu, Director Adjunct al Liceului „Dimitrie Cantemir”
 • Ovidiu Ștefănucă, Director Adjunct al Școlii Gimnaziale „Leon Dănăilă”
 • Ionel David, Director al Bibliotecii Orașului Darabani
 • Dumitru Haha, Economist, Custode al Muzeului Nordului
 • Octav Teioșanu, Profesor de istorie la Școala Gimnazială „Leon Dănăilă”
 • Lucian Florea, Profesor de istorie la Școala Gimnazială „Leon Dănăilă”, Vicepreședinte al Asociației Prietenilor Basarabiei, Bucovinei și Ținutului Herța
 • Cristian Chiriac, Profesor de istorie la Liceul „Dimitrie Cantemir”
 • Ștefan Dănilă, Profesor de istorie la Liceul „Dimitrie Cantemir”
 • Mirel Dascălu, Coordonator al Ansamblului „Stejărelul”
 • Dumitru Dănilă, Președinte al Clubului Sportiv Sănătatea Darabani
 • Liviu Andronic, Manager al Școlii Populare de Arte Botoșani
 • Simona Chițan, Jurnalist, Direcția de Comunicare a Institutului Cultural Român
 • Alex Teioșanu, Vicepreședinte al Asociației Nord, Director al Maratonului Nordului
 • Lucian Bălăucă, Medic, Fondator al Dărăbăneni.ro
 • Alexandru Aioanei, Cercetător la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Editor la Dărăbăneni.ro
 • Mona Prisacariu, Coordonator Programe Internaționale, Fundația Noi Orizonturi
 • Camelia Cazacu, Clubul Copiilor Români din Dublin
 • Bogdan Moga, Președinte al Consiliului Școlar al Elevilor de la Liceul „Dimitrie Cantemir”

28 decembrie 2017


Pentru a vă alătura acestui Memorandum ca aderent sau pentru a vedea lista actualizată a semnatarilor, vizitați pagina www.nordul.ro/darabani100

Semnez și eu Memorandumul „Darabani 100”

Lista de semnături este închisă.

End date: Jan 24, 2018

Signatures collected: 221

Signature goal: 300

221 signatures

Signature goal: 300

Cei mai recenți semnatari