Training – Project management Principalii pași în implementarea unui proiect –

Stabilirea scopului

Scopul: o propoziţie declarativă care surprinde populația țintă și efectul dorit, pe termen lung, ale proiectului care urmează să fie implementat. (=coincide cu rezultatul dorit al proiectului)

Brainstorming: Astfel, care credeți că ar putea fi scopul festivalului Zilele Nordului?

Exemplu:

“Scopul proiectului este de a promova patrimoniului cultural (material sau imaterial) din regiunea Botoșani – Suceava – Iași – Cernăuți – Chișinău prin evenimente culturale și artistice diverse, care contribuie la creșterea accesului la cultură, dezvoltatoare de noi audiențe și participative pentru artiștii locali, autoritățile și comunitățile locale.” (scopul ZN17)

Se observă:
populația țintă = regiunea Botoșani – Suceava – Iași – Cernăuți – Chișinău
efectul dorit (rezultatul) = creșterea accesului la cultură, dezvoltatoare de noi audiențe și participative pentru artiștii locali, autoritățile și comunitățile locale

B. Definirea obiectivelor
Stabilirea de obiective SMART
Specific (cine? ce?)
Măsurabil (cât de mult?)
Accesibil (realizabil) (poate fi realizat ținând cont de resursele disponibile?)
Realist (se referă la scopul proiectului și propune pașii pentru atingerea acestuia?)
încadrat în Timp (specifică perioada de timp în care trebuie să fie realizat?)

1. Rezultatul care trebuie atins
2. Condiţiile în care rezultatul va fi observat
3. Criteriul pentru a decide dacă rezultatul a fost atins
4. Populația țintă, sau cine se va schimba

Cine va face ce, până când și cât de mult?

Exemplu:

“Creșterea nivelului de acces a publicului larg, din județul Botoșani, la compoziții și interpretări muzicale naționale și internaționale, și la diverse forme de manifestare artistică, prin organizarea a 16 concerte și alte activități culturale pentru 8.000 de spectatori la Darabani, Pomârla și-n regiune, în luna August 2017.” (unul dintre obiectivele ZN17)

Se observă:

Specific: publicul larg din județul Botoșani (cine?), creșterea nivelului de acces la compoziții și interpretări muzicale naționale și internaționale, și la diverse forme de manifestare artistică (ce?)
Măsurabil: 8.000 de spectatori la Darabani, Pomârla și-n regiune, 16 concerte și alte activități culturale (cât de mult?)
Accesibil: organizarea a 16 concerte și alte activități culturale pentru 8.000 de spectatori la Darabani
Realist: organizarea a 16 concerte
Încadrat în Timp: în luna August 2017.

C. Realizarea planului de activități

Activități = modalități prin care îndeplinim obiectivele stabilite

Exemplu (pentru obiectivul prezentat):

Activitatea nr. 1: Evenimente muzicale (17 – 20 August)
Organizarea a 13 concerte de muzică rock, electro, pop, jazz și influențe ale acestora cu participarea a minim 10 formații muzicale din țară și străinătate la Darabani și Pomârla în diverse locații amenajate corespunzător (echipamente sceno-tehnice și de sponsorizare, decor și activități artistice complementare, etc.).

Activitatea nr. 2: Arte vizuale (17 – 20 August)
Realizarea unei expoziții în aer liber la Darabani pe întreaga perioadă de derulare a festivalului.

Activitatea nr. 3: Întâlnirile Nordului (19 August)
Conferință de educație adresată tinerilor și locuitorilor din regiune, organizată pe modelul TedX, cu participarea unor personalități reprezentative ale regiunii în calitate de vorbitori. 5 invitați speciali vor susține prezentări de 30-60 de minute în cadrul conferinței.

D. Stabilirea grupului țintă

Grupul țintă direct = grupul de persoane cărora le este adresat în mod explicit proiectul (participanții la proiect)
Grupul țintă indirect = grupul de persoane care este afectat de rezultatele și desfășurarea proiectului, fără a fi participanți (comunitatea)

Exemplu (grupul țintă al ZN17):
Direct: rezidenții județului Botoșani, artiștii și ansamblele culturale din regiunea de Nord, operatorii culturali din regiune (România, Moldova și Ucraina)
Indirect: comunitatea dărăbăneană (micile întreprinderi)

Activitate de echipă

În echipe de câte 4-5 persoane, participanții vor crea propriul proiect cultural. Vor avea la dispoziție 30 de minute pentru a:

Stabili ideea și titlul proiectului
Stabili scopul, un obiectiv SMART, cel puțin 3 activități, grupul țintă (direct și indirect) al proiectului
Prezenta proiectul celorlalți participanți