Anunț atribuire contract achiziție publică

Asociația Nord, cu sediu în Str. T. Vladimirescu, nr. 47, Darabani, jud. BotoșaniCIF: 33099467,Cont Bancar: RO13RNCB0301147711260001, anunță atribuirea contractului furnizare servicii de servire masă, cod CPV  CPV 553000000-3 servicii de restaurant și de servire a mâncării, în cadrul proiectului „Festivalul Internațional Zilele Nordului 2017” ca urmare a anunțului publicat în 10.08.2017 pe site-ul http://www.nordul.ro/.

Criteriul de atribuire este conform legii 98/2016 articolul 111 al. 4 : raport calitate preț.

Contractul a fost atribuit entității:  SC KOKET EMY SRL, cu sediul în Darabani, str. Pieței, nr. 4, jud. Botoșani, având CIF RO15909883, înregistrată la Reg. Comerțului sub nr. J07/ 585/ 2003.

Oferta prezentei entități a îndeplinit specificațiile tehnice cerute de beneficiar raportate la valoarea de 4.500,00 lei