Anunț atribuire contract achiziție publică- servicii închiriere echipamente sonorizare și sceno-tehnice

Asociația Nord, cu sediu în Str. T. Vladimirescu, nr. 47, Darabani, jud. Botoșani CIF: 33099467,Cont Bancar: RO13RNCB0301147711260001, anunță atribuirea contractului furnizare servicii închiriere echipamente sonorizare și sceno-tehnice, Cod CPV- 79953000-9 [Servicii de organizare de festivaluri], în cadrul proiectului „Festivalul Internațional Zilele Nordului 2017” ca urmare a anunțului publicat în 10.08.2017 pe site-ul http://www.nordul.ro/. Criteriul de atribuire este conform legii 98/2016 articolul 111 al. 4 : raport calitate preț.

Contractul a fost atribuit entității:  S.C. TSV Services SRL, cu sediul în Cluj Napoca, str. Iugoslaviei, nr.10, cod fiscal 18793570, registrul comerțului J12/2154/2006

Oferta prezentei entități a îndeplinit specificațiile tehnice cerute de beneficiar raportate la valoarea de 25.000,00 lei