Anunț achiziție

Asociația Nord cu sediu în Str. T. Vladimirescu, nr. 47, Darabani, jud. Botoșani

CIF: 33099467,Cont Bancar: RO13RNCB0301147711260001, intenționează să achiziționeze prin achiziție directă – servicii de închiriere echipamente de sonorizare și sceno-tehnice, Cod CPV- 79952000-2 (Servicii pentru evenimente) conform legii nr. 98/ 2016 cu completările și modificările ulterioare în cadrul evenimnetului Zilele Nordului 2017 din orașul Darabani, județul Botoșani

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

  1. Obiectul și locul de implementare a contractului:

Obiectul contractului îl constituie furnizarea de produse/ servicii închiriere echipamente de sonorizare și sceno-tehnice- Cod CPV- 79952000-2 (Servicii pentru evenimente)- în cadrul proiectului cultural Festivalul Internațional Zilele Nordului 2017

Locul de implementare: Orașul Darabani, județul Botoșani

  1. Tip și durata contract:

–          Contract de furnizare produse/ servicii închiriere echipamente de sonorizare și sceno-tehnice- cod CPV -79952000-2 (Servicii pentru evenimente)

–          Durata contractului este de 2 luni de la semnarea acesteia.

  1. Valoarea estimată:

–          Valoarea estimată a contractului este de 30.940,00 inclusiv TVA.

  1. Criteriu de atribuire:

–          Principiul ofertei este cel mai bun raport calitate-preț

  1. Locul, data şi ora limită de depunere a ofertei:

–          Ofertele pot fi depuse la sediul Asociației Nord din str. T. Vladimirescu, nr. 47, Darabani, jud. Botoșani, în intervalul 09.00 – 17.30 sau pe email la adresa meda@nordul.ro  

–          Data limită de depunere este 15.08.2017 ora 12.00

  1. Locul şi modul de obținerea documentației de atribuire:

–          Documentația de atribuire și formularele anexe pot fi obținute la adresa de email meda@nordul.ro

  1. Documentele ofertei:

Oferta d-voastră va conține următoarele documente, întocmite în originale sau variantă scanată, semnate de reprezentatul legal:

•                     Oferta financiara (Formular 1).

•                     Propunere tehnica (Formular 2).

•                     Declarație privind eligibilitate (Formular 3).

•                     Declarație privind lipsa conflictului de interese in cadrul procedurii de achiziție (Formular 4).

În cazul acceptării ofertei, documentele anterior amintite devin anexă la contractul de furnizare produse/ servicii.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la e-mail meda@nordul.ro, telefon 0728 295 222, persoană de contact Meda Corovei.

Data: 10.08.2017

Descarcă:

  • Model Ofertă (link)
  • Caiet de Sarcini (link)