Anunț achiziție

Asociația Nord cu sediu în Str. T. Vladimirescu, nr. 47, Darabani, jud. Botoșani CIF: 33099467,Cont Bancar: RO13RNCB0301147711260001, intenționează să achiziționeze prin achiziție directă servicii cazare, conform legii nr. 98/ 2016 cu completările și modificările ulterioare.

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ 

 1. Obiectul și locul de implementare a contractului:

Obiectul contractului îl constituie furnizare servicii de cazare, cod CPV 55110000-4 Servicii cazare la hotel

Locul de implementare: Orașul Darabani, județul Botoșani

 1. Tip și durata contract:

–          Contract de furnizare servicii de cazare

–          Durata contractului este de 2 luni de la semnarea acesteia.

 1. Valoarea estimată:

–          Valoarea estimată a contractului este 4.300,00 lei, inclusiv TVA.

 1. Criteriu de atribuire:

–          Principiul ofertei este calitate-preț

 1. Locul, data şi ora limită de depunere a ofertei:

–          Ofertele pot fi depuse la sediul Asociației Nord din str. T. Vladimirescu, nr. 47, Darabani, jud. Botoșani , în intervalul 09.00 – 17.30 sau pe email la adresa meda@nordul.ro

–          Data limită de depunere este 15.08.2017 ora 12.00

 1. Locul şi modul de obținerea documentației de atribuire:

–          Documentația de atribuire și formularele anexe pot fi obținute la adresa de email meda@nordul.ro

 1. Documentele ofertei:

Oferta d-voastră va conține următoarele documente, întocmite în originale sau variantă scanată, semnate de reprezentatul legal:

 • Oferta financiara (Formular 1).
 • Propunere tehnica (Formular 2).
 • Declarație privind eligibilitate (Formular 3).
 • Declarație privind lipsa conflictului de interese in cadrul procedurii de achiziție (Formular 4).

În cazul acceptării ofertei, documentele anterior amintite devin anexă la contractul de furnizare produse/ servicii.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la e-mail meda@nordul.ro, telefon 0728 295 222, persoană de contact Meda Corovei.

Documente necesare:

Caiet de sarcini prestări servicii de cazare

Model ofertă cazare